Kursy terapeutyczne przez sztukę

Cennik

 CENNIK ZA UDZIELANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE INNE NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

 

Konsultacja lekarska psychiatryczna:  - 220 zł
Porada lekarska kontrolna dla pacjentów przyjmujących leki: do 30 min. - 100 zł
Konsultacja psychologiczna (psycholog kliniczny): do 50 min. - 130 zł
Diagnoza kliniczna (w tym w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu): 1200 zł
Terapia pedagogiczna: 45 min. - 80 zł
Terapia psychologiczna: 50 min - 100 zł
Sesja psychoterapii indywidualnej: 50 min. - 120 zł
Sesja psychoterapii grupowej (uczestnik): 90 min. - 50 zł
Interwencje kryzysowe: 60 min. - 120 zł
Konsultacja logopedyczna: 60 min. - 90 zł
Terapia ABA –Behawioralna: 45 min. - 100 zł
Wyrównywanie szans edukacyjnych: 45 min. - 70 zł
Instruktaż i psychoedukacja dla rodzin: 90 min. - 150 zł
Trening Umiejętności Społecznych cykl 3 miesięczny (12 spotkań) - miesięczny koszt uczestniczenia w grupie 300 zł (uczestnik)
Wizyta terapeuty środowiskowego: - w Warszawie: 60 min. - 100 zł - poza Warszawą - cena uzgadniana indywidualnie
Zajęcia grupowe (4-5 uczestników) Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - 4 spotkania w mies. - miesięczny koszt uczestniczenia w grupie: 4 spotkania x 45 min. - 220 zł
„Czytanie umysłu” zajęcia grupowe dla dzieci z Zespołem Aspergera (3-4 uczestników) - 4 spotkania w mies. - miesięczny koszt uczestniczenia w grupie: 4 spotkania x 60 min. - 280 zł
Zajęcia grupowe dla dzieci z zaburzeniem ze spectrum autyzmu (max. 5 uczestników) - 4 spotkania w mies.– miesięczny koszt uczestniczenia w grupie: 4 spotkania x 45 min. - 220 zł
Interwencja w placówce dziecka na życzenie rodziców - cena uzgadniana indywidualnie
Zajęcia dla małych dzieci (2-3 lata) przygotowujące do pójścia do przedszkola: 45 min. - 80 zł
Szkolenia i warsztaty dla instytucji, osób prywatnych pracujących z osobami z autyzmem oraz rodziców/opiekunów prawnych: cena do uzgodnienia
Ocena poziomu funkcjonowania Testem PEP-R - 300 zł
Ułożenie indywidualnego programu terapii na podstawie testu PEP-R - 250 zł
Diagnoza procesów SI - 380 zł

 

Zaprojektowane przez WebReklama Copyright © PRO AUTISM. Wszelkie prawa zastrzeżone.