Kursy terapeutyczne przez sztukę

Cennik

 CENNIK ZA UDZIELANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE INNE NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

 • Konsultacja lekarska psychiatryczna:  - 400 zł za wizytę do 30 minut
 • Porada lekarska kontrolna dla pacjentów przyjmujących leki:  - 220 zł
 • Konsultacja psychologiczna (psycholog kliniczny): do 50 min. - 190 zł
 • Diagnoza kliniczna (w tym w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu): 1500 zł
 • Terapia pedagogiczna: 45 min. - 150 zł
 • Terapia psychologiczna: 45 min - 150 zł
 • Sesja psychoterapii indywidualnej: 50 min. - 190 zł
 • Konsultacja logopedyczna: - 150 zł
 • Terapia logopedyczna: -130 zł
 • Terapia ABA –Behawioralna: 45 min. - 150 zł
 • Instruktaż i psychoedukacja dla rodzin: 90 min. - 300 zł
 • Ocena poziomu funkcjonowania Testem PEP-R - 300 zł
 • Ułożenie indywidualnego programu terapii na podstawie testu PEP-R - 250 zł
 • Diagnoza procesów SI - 500 zł

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej wynosi 0,40 zł za jedną stronę kopii albo wydruku lub 2,50 zł za udostępnienie dokumentacji na nośniku elektronicznym.

Zaprojektowane przez WebReklama Copyright © PRO AUTISM. Wszelkie prawa zastrzeżone.