Kursy terapeutyczne przez sztukę

Zespół Leczenia Środowiskowego Dzieci i Młodzieży

Zespół Leczenia Środowiskowego proponuje terapię dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym i różnymi dysfunkcjami rozwojowymi oraz z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
Zapraszamy również pacjentów z wadami słuchu (w Zespole jest surdopedagog).

Formy terapii:

 • terapia indywidualna
 • terapia grupowa

Zajęcia prowadzone są w małych 4-5 osobowych grupach.
W zajęciach dla dzieci do lat 6, rodzic uczestniczy wraz z dzieckiem.

Terapia:

 • Farmakoterapia
 • Psychoterapia w nurcie behawioralno-poznawczym
 • Arteterapia
 • Frostig
 • Historyjki społeczne
 • Metoda Carol Sutton
 • Program Aktywności Knill
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • TEACCH
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Stosowana Analiza Zachowania ABA
 • Terapia zaburzeń mowy
 • Metoda Dobrego Startu
 • Trening zastępowania agresji
 • Terapia zajęciowa

Edukacja:

 • Reedukacja
 • Terapia pedagogiczna
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych
   
Zaprojektowane przez WebReklama Copyright © PRO AUTISM. Wszelkie prawa zastrzeżone.