Kursy terapeutyczne przez sztukę

Nasi specjaliści

Dorota Sawicka - Kierownik Centrum - lekarz - specjalista z zakresu psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży. W trakcie specjalizacji z seksuologii. Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej, Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. Ukończyła 4,5 letnie całościowe szkolenie z psychoterapii, organizowane przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medium w Krakowie oraz 6-miesięczny kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej dla dzieci i młodzieży CTB w Warszawie. Wieloletni pracownik Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu. Specjalista psychiatra w poradniach zdrowia psychicznego dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Konsultant w zakresie HIV/AIDS w ośrodku Monar w Częstochowie. Specjalizuje się w: diagnozie i terapii, dzieci i młodzieży, diagnozie i terapii dorosłych w szerokim zakresie, a w szczególności autyzm, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania, ADHD, psychozy, depresje, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia związane ze stresem, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, schizofrenia, problematyka uzależnień, zaburzenia zachowania, zaburzenia osobowości.

Bartłomiej Kubacki - lekarz  - specjalista z zakresu psychiatrii, terapeuta środowiskowy, systemowy (po kursie podstawowym terapii rodzin). Pracuje z pacjentami od 2004r. Nieodmiennie zafascynowany pięknem psychiatrii środowiskowej, zwolennik wizyt domowych w uzasadnionych wskazaniach, ścisłej współpracy z psychologami i psychoterapeutami. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem osób dorosłych ze wszelkimi zaburzeniami i chorobami psychicznymi, z uwzględnieniem funkcjonowania w normalnym życiu – środowisku rodzinnym, zawodowym i edukacyjnym, współdziała z Rodzinami/Opiekunami/Organizacjami Pomocowymi.
Posiada uprawnienia do:
– wypisywania recept refundowanych,
– wystawiana zwolnień lekarskich,
– wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Monika Gdowska - psycholog - specjalność społeczna psychologia kliniczna, czteroletnie szkolenie z psychoterapii poznawczo–behawioralnej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo–Behawioralnej. Studia podyplomowe – Stosowana Analiza Zachowania (ABA). Doświadczenie kliniczne: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego, Poradnia Zdrowia Psychicznego (Centrum Zdrowia) oraz Instytut Matki i Dziecka. Prowadziła terapię indywidualną, była koterapeutą w terapii grupowej. Zajmowała się pomocą psychologiczną osobom w kryzysach, terapią osób cierpiących na zaburzenia lękowe, depresje, mających trudności osobowościowe. Prowadziła treningi relaksacyjne, treningi asertywności, wizualizacje. W swojej pracy wykorzystuje pracę z ciałem, psychorysunek oraz metody arteterapii takie, jak: muzykoterapia, filmoterapia, psychodrama. W Specjalistycznym Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym Pro Autism przeprowadza postępowanie diagnostyczne celem określenia indywidualnych planów terapeutycznych naszych podopiecznych. Świadczy pomoc psychologiczną dla rodziców mających trudność w zaakceptowaniu rozpoznania i postawionej dziecku diagnozy, pomaga rodzicom zrozumieć zachowania ich dzieci. Prowadzi terapię dzieci i młodzieży w oparciu o IPET, w nurcie poznawczo-behawioralnym. Pomaga osobom, które chcą lepiej poznać siebie, przeżywają problemy związane z sytuacjami kryzysowymi cierpiącymi na zaburzenia lękowe, depresyjne oraz uskarżającym się na objawy psychosomatyczne.

Joanna Kuczewska - psycholog, logopeda, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz studiów podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania.
Podczas pracy zawodowej zdobyła doświadczenie w terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi, z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi oraz trudnościami szkolnymi. Posiada Certyfikat Indywidualnego Asystenta Osoby Autystycznej. Ukończyła szkolenie i praktyki z zakresu pracy z dziećmi z ADHD, z trudnościami szkolnymi, prowadzone przez Akademickie Centrum Psychoterapii. Zdobyła doświadczenie w pracy z osobami z różnym stopniem upośledzenia uczestnicząc w turnusach rehabilitacyjnych. Prowadziła warsztaty umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz szkolenia związane z tematyką kształtowania pożądanych zachowań, pracy z dziećmi angażującymi się w trudne zachowania. Ukończyła szkolenie z Neuroterapii w zakresie prowadzenia treningów metodą EEG Biofeedback, prowadzone przez Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii.

Weronika Pająk - psycholog dzieci i młodzieży, pedagog specjalny (surdopedagog). Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacje: Psychologia Kliniczna Dziecka oraz Psychologia Organizacji i Pracy) oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (specjalizacja: Surdopedagogika). Od 2006 roku terapeuta dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi (szczególnie z autyzmem, Zespołem Aspergera, ADHD). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku. Odbyła miesięczny staż na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Bierze aktywny udział w projektach badawczych Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczka międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych osobom z autyzmem oraz ich rodzinom. Autorka artykułu naukowego: „Rehabilitacja dzieci z autyzmem w percepcji ojców”- W: D. Danielewicz, E. Pisula (red.), Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka. (s. 194 – 207), Warszawa: APS. Jest w trakcie 4-letniego szkolenia w zakresie Psychoterapii poznawczo-behawioralnej w CBT w Warszawie.

Renata Żuchowska - psycholog, ukończyła czteroletnie szkolenie z psychoterapii poznawczo - behawioralnej, absolwentka podyplomowego studium trenerów grupowych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej i European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Pracowała w Poradni Zdrowia Psychicznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Posiada doświadczenie w pomocy pacjentom dotkniętym problemami o różnym podłożu, zarówno w procesie terapii grupowej, jak i indywidualnej. Realizuje usługi terapeutyczne dla dzieci i dorosłych dotkniętych m.in. zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami ze spectrum autyzmu.

Milena Rzuczkowska - psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, terapeuta integracji sensorycznej (PSTIS). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania. Pracuje z dziećmi, ze spektrum autyzmu oraz z trudnościami w zachowaniu. Posiada doświadczenie w pracy zarówno z małymi dziećmi, jak i nastolatkami, w terapii indywidualnej oraz jako terapeuta cień.

Cecylia Cieślak - pedagog specjalny-socjoterapeuta terapeuta środowiskowy Certyfikat PTP. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wieloletni pracownik Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży w Zagórzu – psychiatrycznego oddziału dziennego dla dzieci oraz poradni dla dzieci z autyzmem, nauczyciel zespołu szkół integracyjnych w Warszawie. Prowadziła terapię grupową oraz indywidualną. Współpracowała z ośrodkami pomocy społecznej przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z autyzmem. 

Aneta Pergoł - Dąbrowska - pedagog specjalny, nauczyciel - terapeuta, arteterapeuta. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Terapeuta pracujący metodą Stosowanej Analizy Zachowania z dziećmi: ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami w zachowaniu oraz nadpobudliwością psychoruchową. Prowadzi zajęcia z zakresu socjoterapii, arteterapii, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne i terapię indywidualną. Przenosi doświadczenia z wieloletniej pracy indywidualnej z dziećmi z trudnościami na współpracę z placówkami masowymi, integracyjnymi i specjalnymi. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu psychopatologii rozwoju, kształtowania odpowiednich zachowań, pracy z dziećmi z trudnościami.

Maria Jaroszuk - psycholog. Absolwentka wydziału psychologii ze specjalizacją psychologii klinicznej oraz studium pedagogicznego na SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresu Stosowanej Analizy Zachowania. Ukończyła liczne szkolenia m.in.: grafomotoryka; diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem testem PEP-R; VB MAPP,praca terapeuty - cienia z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera; metoda zachowań werbalnych czyli wczesna interwencja behawioralna. Doświadczenie w pracy psychologicznej zdobywała w Centrum Zdrowia Dziecka, Wojskowym Instytucie Medycznym, a także poradni pedagogiczno-psychologicznej. Nie wyobraża sobie innej pracy niż tej z dziećmi.

Magdalena Pytel – psycholog. Absolwentka Społecznej Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS (dawna Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej). Ukończyła Szkołę Psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Center, a także Szkołę Psychoterapii INTRA rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Doświadczenie w pracy zdobywała podczas licznych staży m.in. na Oddziale Nerwic Szpitala MSWiA w Otwocku, na Oddziale Zapobiegania Nawrotom IPiN, a także w Warszawskim Oddziale Terenowym Krajowego Towarzystwa Autyzmu.
Od wielu lat zajmuje się obszarem diagnozy oraz terapii dzieci, młodzieży oraz dorosłych z autyzmem i z Zespołem Aspergera. Prowadzi konsultacje dla rodziców, szkolenia dla specjalistów. Ukończyła zagraniczne szkolenia z metody TEACCH oraz SCERTS, a także kurs Stosowanej Analizy Zachowania. Poza tym pracuje z osobami z obniżonym nastrojem, doświadczających lęku, przewlekłego stresu, mających trudności w funkcjonowaniu społecznym.


Zaprojektowane przez WebReklama Copyright © PRO AUTISM. Wszelkie prawa zastrzeżone.