Kursy terapeutyczne przez sztukę

Zespół Leczenia Środowiskowego Osób z Autyzmem

Do Zespołu Leczenia Środowiskowego przyjmowani są pacjenci z Warszawy i województwa mazowieckiego, z diagnozą zaburzeń, z kręgu całościowych zaburzeń rozwojowych (Autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera), bez ograniczeń wiekowych.

Pacjentom ubezpieczonym w NFZ, świadczenie udzielane jest bezpłatnie.

Warunkiem przyjęcia jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego, podpisanego przez lekarza psychiatrę z diagnozą zaburzenia ze spectrum autyzmu.
Kompleksową opieką obejmujemy zarówno pacjenta, jak i jego rodzinę. Współpracujemy z placówkami oświatowymi, pod opieką których przebywają nasi pacjenci (przedszkole, szkoła), z ośrodkami pomocy społecznej, z warsztatami terapii zajęciowej oraz organizacjami pozarządowymi.

Opracowany przez nas zintegrowany model terapii osób z autyzmem łączy w sobie oddziaływania medyczne, terapeutyczne i edukacyjne. Uwzględnia zarówno stan dziecka, jak i jego sytuację rodzinną. Naszym zadaniem jest m.in. jak najlepsze przygotowanie dziecka do funkcjonowania w systemie szkolnym, a w dłuższej perspektywie, do, w miarę możliwości, samodzielnego, dającego poczucie satysfakcji i spełnienia, dorosłego życia.
 

Zaprojektowane przez WebReklama Copyright © PRO AUTISM. Wszelkie prawa zastrzeżone.