Kursy terapeutyczne przez sztukę

Przedszkole

1 września 2015 roku
uruchomiliśmy na Woli ul. Radziwie 7 lok. U04
terapeutyczny punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem
informacje nr tel. 602 787 584


Zapraszamy dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera do naszego przedszkola "TIK TAK"

Zgłoszenia na zajęcia pod numerem telefonu: 602-787-584


W punkcie przedszkolnym oferujemy:

 •  realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • diagnozę funkcjonalną w oparciu o PEP-R,
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, specjalizującą się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu,
 • zajęcia indywidualne i grupowe, terapię logopedyczną i SI,
 • indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne (IPET) opracowywane przez psychologów, pedagogów specjalnych i logopedów, mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy,
 • ewaluację postępów,
 • szkolenia dla rodziców,
 • grupy wsparcia dla rodziców,
 • możliwość prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu, dostęp do placu zabaw,
 • ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę.
 • odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka,
 • wycieczki edukacyjne,
 • imprezy okolicznościowe,
 • możliwość korzystania ze świetlicy.

link do strony przedszkola; "TIK TAK"

 

Zaprojektowane przez WebReklama Copyright © PRO AUTISM. Wszelkie prawa zastrzeżone.